Z historie

V nejstarším písemném dokladu ze 12. století je vesnice uvedena jako Dolné, tedy "místo v dolině". Ze 13. století je doloženo jméno s podobnou motivací, Podolice, což bylo původně (v podobě Podolici) pojmenování obyvatel vsi, které znamenalo "lidé obývající podolí" (obecné podolí bylo slovo vytvořené jako protiklad k pohoří a označovalo níže položená místa). Poté na několik století scházejí písemné doklady, k roku 1718 je vesnice uvedena pod německým jménem Tullnitz jako pustá (znovu osídlena byla po roce 1751). Německé Tullnitz zřejmě vzniklo úpravou českého Důlnice nebo Dolnice (obojí v jednotném čísle), což bylo zpodstatněné přídavné jméno dolná (tj. ves ležící v dolině). V polovině 19. století vznikl hláskovou úpravou německého jména tvar Tulnice později upravený (podle nejstaršího písemného dokladu) na Dolenice.

Kontaktujte nás

Adresa, obec

mail@com

+420 987 654 321

Sdílejte s námi